Trondheim største teknologiselskap øker inntektene

Trondheimsselskapet Nordic Semiconductor hadde inntekter på nær 1,9 milliarder kroner i fjor.

Større: Nordic Semiconductor flyttet i fjor inn i et nybygd del av Trondheim Innovation Center, det tidligere Telenor-senteret på Tyholt.  Foto: Terje Svaan

Over 600 ansatte jobber nå i IT-selskapet som har hovedkontor i det nyutbygde Trondheim Innovation Center på Tyholt.