Trosser Fylkesmannen - vil ikke stanse Norsk Kyllings byggearbeid

Fylkesmannen har bedt om at Norsk Kylling stanser byggingen av ny fabrikk på Furumoen i Orkdal. Orkdal kommune vil ikke pålegge stans.

Bygges: Kyllingfabrikken bygges på det som i dag er landbruksjord, til venstre for elva på bildet. Kroksjøen til venstre vil bli fylt igjen som følge av byggingen.  Foto: Trøndelag fylkeskommune

- Vi har bedt om en orientering fra Fylkesmannen om hvilken hjemmel vi har til å stanse arbeidet, sier Steinar Gaustad, assisterende rådmann og kommunalsjef for samfunn og næring i Orkdal kommune.