Han vil kartlegge verdens nest lengste kyststrekning

Vi vet mye om den delen av Norge som ligger på tørt land. NGU tar til orde for at vi skaffer oss samme kunnskap om det som ligger under vann.

Forskningsfartøy: Etter påske skal geolog og lagleder Reidulv Bøe og NGUs forskningsfartøy FF Seisma ut på tokt. Fartøyet brukes blant annet for å lage marine grunnkart. 

- Når det planlegges tiltak i kystsonen, skjer mye av det i blinde, fordi vi mangler kunnskap om dybdeforhold, geologi og natur under havoverflaten. Det er på tide at hele Norges kyst blir kartlagt i detalj, sier Reidulv Bøe, geolog og leder for avdelingen for maringeologi ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).