Trondheim-selskap fikk ja til ny merd, men Røkke-selskap trekker seg

Oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon (NRS) har fått ja til å utvikle en ny offshore merd, for værharde områder til havs.

Den nye merden som Norway Royal Salmon skal bygge er nedsenkbar, slik at bare en flytering synes på havoverflaten (til venstre) når den er i drift. Til høyre er merden hevet, slik at man har tilgang til not og utstyr som befinner seg på nedre pontong. 

Det er Fiskeridirektorat som har tildelt Norway Royal Salmon (NRS) 7,7 utviklingstillatelser for maksimalt 5990 tonn laks i to merder, for å utvikle prosjektet Arctic Offshore Farming.