Norske strømkunder betaler milliarder for vindparkene

Vindparkene som anlegges i Trøndelag og Norge er i stor grad betalt av strømkundene. De har til nå bidratt med tilsammen 6,2 milliarder til vindkraftutbyggingen.

Til nå har norske strømkunder bidratt med 6,2 milliarder til byggingen av Roan vindpark og de andre vindkraftanleggene i Norge. Snart reises den første vindturbinen på fjellet i Roan. 

Det viser tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Dette er basert på gjennomsnittlig årlig markedspris, og er inkludert merverdiavgift.