Stortingets retrett kan spare trønderske nettselskaper for millionbeløp

Små trønderske nettselskaper sier de vil spare millionbeløp i året, når Stortinget gir dem fritak for deler av endringene i den nye energiloven.

Ulik nettleie: Det er i dag åtte ulike selskaper som drifter hver sin del av strømnettet i Trøndelag.  Foto: Steinar Fugelsøy, Adresseavisen

Rent konkret betyr vedtaket at energiselskaper med færre enn 30 000 kunder slipper kravet om skille nettvirksomheten fra konkurranseutsatt virksomhet som kraftproduksjon og strømsalg.