Superlønnsom teknobedrift flyttes fra Trondheim til utlandet

Trondheimsbedriften Doble Transinor hadde i fjor 55 millioner i omsetning og et overskudd på 18,5 millioner kroner. Nå blir bedriften likevel flyttet ut av landet.

Sorgenfri: Doble Transinor AS hadde kontor i det såkalte Fjellanger Widerøe-bygget på Sorgenfri. Lenger sør i Holtermannsveien ruver det nybygde kontorbygget Trondheimsporten, der Nav er største leietager. 

Doble Transinor AS i Trondheim har de siste årene vært en superlønnsom bedrift. Likevel velger de amerikanske eierne å legge ned virksomheten.