NTNU søker nyskapende sjeler i næringslivet

NTNU skal ansette 15 personer som brenner for innovasjon og nyskaping. Stillingene er åpne også for søkere utenfor universitetet.

TIL PLATÅET: NTNU inviterer folk i næringsliv og offentlig sektor til å søke på stillingene som snart blir utlyst som innovasjonsledere ved universitetet. 

- Vi vil gjerne ha eksterne søkere. Vi ønsker oss mennesker som har kompetanse som vi selv mangler eller har for lite av. Det gjelder blant annet innen markedsforståelse, innovasjon og entreprenørskap; gjerne folk som har næringslivsbakgrunn, sier Toril N. Hernes, prorektor for nyskaping ved NTNU.