Høyre vil ha strengere praksis ved eplehagefortetting:

- Vi kan ikke fortsette med at naboene betaler prisen

Naboer i Nardoskrenten er kritiske til bygging og planer om fortetting med opptil åtte boliger i to eplehager i gata. Høyre synes fortettingen i Trondheim har gått for langt, og vil ha strengere praksis.

Så høyt blir rekkehuset som planlegges bygd ved Tove Hagås enebolig. Innkjøringen til Hagås skal flyttes til høyre. 

- Jeg føler at det er om å gjøre å få til flest mulig enheter. Hvis dette blir gjennomført, går det ut over helsa og velferden, sier Tove Hagås, som bor i Nardoskrenten 13b.