Prora-investorer:

Krevde opptil 40 millioner, inngikk forlik på 4 mill.

Utbyggingsselskapet bak Adressabygget, Verftsgata Holding, har inngått forlik med Prora Eiendom og hovedeierne Terje og Roger Eriksen.

Verftsgata Holding, hvor Vegard Wollan (til høyre) og Trond Sundal er medeiere, krevde opptil 40 millioner i erstatning og prisavslag for prosjekteringen av Adressabygget fra Prora Eiendom og Terje og Roger Eriksen. Nå er det inngått forlik om at Prora Eiendom betaler 4 millioner. 

Dermed blir det ikke rettssak om erstatningssøksmålet fra Verftsgata Holding, som var berammet i Sør-Trøndelag tingrett fra tirsdag neste uke.