Sintef erstattet oljen og fikk tidenes beste resultat

Sintef har erstattet tapte inntekter fra olje og gass med inntekter fra andre områder.

Sintef-sjefen: Alexandra Bech Gjørv overtok som konsernsjef i Sintef i 2016. Hun sier at gode økonomiske resultater i 2017 er en konsekvens av omstilling, innsparing og hardt arbeid. 

Sintefs forskning har vært som et speilbilde av hva som er viktig for Norge og norsk økonomi. Inntekter fra forskning om olje og gass har vært en viktig del av Sintefs virksomhet.