Konfirmantgaven kan gå ut på dato like etter festen

Mange konfirmanter får sedler i gave i disse tider. Husk at gamle 100- og 200-kroners sedler ikke lenger kan brukes ved utgangen av konfirmasjonsmåneden mai.

Med best før dato: 100- og 200-kronersseddelen på dette bildet blir ugyldige ved utgangen av mai i år.