Bygger rekkehus, selv om naboklagene ikke er ferdigbehandlet

På Nedre Berg er et rekkehus under bygging, selv om naboenes klager ikke er behandlet av politikere og fylkesmann ennå. Høyre, Miljøpartiet de Grønne, Senterpartiet og Venstre foreslår å gi naboene medhold i bygningsrådet.

Fra venstre: Clas Waagø-Hansen og Marie og Svein Ove Tryggestad bor i tomannsboligen til venstre. De synes rekkhuset som bygges på nabotomta er alt for stort. Bak sees tomannsboligen samme utbygger har bygd i Biskop Skaars gate. 

Klagene fra naboene til rekkehuset med tre leiligheter i Peder Kroghs veg 17, som ligger mellom småhusbebyggelsen på Prestegårdsjordet, skal behandles av bygningsrådet tirsdag denne uka.