- Brua kollapset fordi det ble brukt feil monteringsanvisning

At det ble brukt feil monteringsanvisning, kan ha vært årsaken til at to mennesker døde i brukollapsen på Rotvoll for fem år siden.

Opprydding: Den fysiske oppryddingen etter brukollapsen gikk raskt, men ennå fem år etter ulykken på Rotvoll pågår det juridiske ryddearbeidet for å avklare hvem som skal ha det økonomiske ansvaret. 

Stillaset som ble bygd for Rotvollhaugen bru skulle bære en kolossal vekt av betong og jern. Brua ble støpt mens det kjørte biler og tungtransport under den, på den sterkt trafikkerte Haakon VII gate mellom Lade og Omkjøringsveien ved Leangen. Under støpingen, og uten forvarsel, kollapset brukonstruksjonen. To personer omkom. En av dem som omkom var en anleggsarbeider, mens den andre var en tilfeldig bilist som var på feil sted til feil tid.