- Folk spør hvor kjøkkenet kommer fra, men ikke hvem som bygger boligen

Det bør være obligatorisk å oppgi hvilken entreprenør som bygger boligene i salgprospektene for nye boliger, mener Entreprenørforeningen for bygg og anlegg (EBA) i Trøndelag etter avsløringer av byggefeil og entreprenørkonkurser.

Kristian Dahlberg Hauge som er direktør i Håndverkerforeningen i Trondheim og Entreprenørforeningen bygg og anlegg, mener meglere må skrive hvilken entreprenør som bygger boligene de selger. 

Boligkjøpere bør også spørre hvilken entreprenør som har bygd boligen, sier direktør i Kristian Dahlberg Hauge i Entreprenørforeningen for bygg og anlegg (EBA) i Trøndelag og Håndverkerforeningen i Trondheim.