Finanstopp startet byggearbeider i Nidelva og felte et gammelt tre uten å søke

Investeringsdirektør i Salmar-eiernes investeringsselskap Kverva, Thomas Jessen, har satt i gang arbeider på muren mot Nidelva på boligeiendommen sin uten å søke om tillatelse fra kommunen. I tillegg er det felt ei gammel blodbøk på eiendommen.

Thomas Jessen vil lage en ny mur mot Nidelva foran den brune eneboligen. Tomtegrensa går langs den gamle muren. Det var begynt på et fundament lenger ute i elva til en ny mur, da kommunen varslet at arbeidet trolig må søkes om og godkjennes før det kan fortsette. Stammen til den felte blodbøka ligger ved flaggstanga. Det andre bildet er fra salgsprospektet da Elvegata 9b ble solgt til Thomas Jessen og hans kone.Vegard Eggen/dnb eiendom/invisio

Byggesakskontoret i Trondheim kommune har derfor sendt en anmodning til Jessen om å få en redegjørelse. Jurist Ingeborg Semundseth ved byggesakskontoret sier de har avventet svar fra Jessen.