Den tidligere styrelederen i Brukbar/Blæst er dømt til fengsel

Den tidligere styrelederen i driftsselskapene for utestedet Brukbar/Blæst og restauranten Lille på Torvet er dømt til fengsel for manglende regnskapsføring.

Tilståelsesdom: Kristian Nustad har foreløpig ikke bestemt seg for om han vil anke eller vedta dommen fra Sør-Trøndelag tingrett. 

Kristian Nustad er i tilståelsesdommen i Sør-Trøndelag tingrett dømt til fengsel i 60 dager, hvorav 24 dager er ubetinget.