Foreslår 13 tiltak mot konkursryttere

- Å gå konkurs er ikke lenger avskrekkende, sier kemner Jan Erik Slind i Værnesregionen. Han mener en rekke konkrete tiltak bør vurderes mot gjengangerne.

Forslag: Kemner Jan Erik Slind i Værnesregionen mener at mange ikke burde fått lov til å drive næringsvirksomhet.  Foto: Ståle Langørgen

En generell, midlertidig karanteneperiode etter konkursåpningen, er ett av tiltakene som Slind mener bør vurderes for å stanse de useriøse aktørene i næringslivet.