Prora-selskap slått konkurs

Tungasletta Utvikling, som sto bak byggingen av Skeidar-bygget på Moholt, er slått konkurs.

Tor Birger Dahlings selskap Krofu har garantert for husleien for 4185 kvadratmeter i Tungasletta 10, hvor Skeidar er en av leietakerne. Garantien er på 7,1 millioner kr. årlig i ti år frem til 1/4-2023. 

Det er investeringsselskapet Krofu, som eies av Tor Birger Dahling fra Stjørdal, som begjærte Tungasletta Utbygging konkurs i Sør-Trøndelag tingrett.