Vedtok bygging av nye blokker på Valentinlyst

Styret i Valentinlyst borettslag fikk flertall for å bygge fire nye blokker i borettslaget på den ekstraordinære generalforsamlingen onsdag kveld.

Auditoriet ved Strinda Videregående skole ble etter hvert fylt opp av andelshavere i Valentinlyst borettslag onsdag kveld. 70 prosent av dem stemte under den ekstraordinære generalforsamlingen for en utbygging av flere blokker. 

Det krevdes et flertall på to tredeler for at utbyggingen skulle vedtas. 70 prosent av andelshavere stemte for styrets forslag.