Forsikringsselskap dømt til å betale 15,7 millioner kroner etter brukollaps

Sparebank 1 Skadeforsikring er dømt til å betale 15,7 millioner kroner i erstatning etter dødsulykken da Rotvollhaugen bru kollapset for fem år siden.

Støpearbeidene på brua pågikk da den kollapset 8. mai 2013. To mennesker omkom i ulykken og flere ble skadet. Den ene omkomne var en kvinne fra Røros. Hun var en tilfeldig bilist som kjørte under brua mens støpearbeidet pågikk. Den andre omkomne var en ansatt i stillasselskapet Master Solutions. Denne bedriften bygde stillaset som støttet støpeformen for brua.