Gjennombrudd for Salmars nye dypvannsmerd

Fiskeridirektoratet mener det kan tildeles utviklingstillatelser til Salmars planlagte dypvannsmerd.

Prosjekt: Dypvannsmerden «Smart Fish Farm» vil kunne ta i mot dobbelt så mange laks som dagens havmerd.  Foto: Mariculture AS/Illustrasjon