Anne og Ola fikk 4050 kroner. Salmar fikk 288 millioner i offentlig støtte

Soknedal: Anne og Ola Joar Sundli i Soknedal er i den nederste enden av skalaen, der Gustav Witzøes Salmar er suverent på topp.

Kublikk: Melkekua Molly lever det gode liv i Soknedal, med godt beite og en følsom robot som melker henne når kua selv ønsker. Molly har vært utstillingsku. Det er lett å forstå, med det blikket der... 

Av de vel 5000 virksomhetene i Trøndelag som har fått støtte fra Innovasjon Norge de siste årene, står gårdbruker-ekteparet Sundli i Soknedal helt nederst på listen. Gustav Witzøes lakseimperium troner helt øverst – ingen over, ingen ved siden.