Den ene Reitan-sønnen tok ut 120 millioner, mens den andre nøyde seg uten utbytte

Ole Robert Reitan er den eneste av de tre eierne i Reitangruppen AS som tar ut utbytte for 2017.

Rikinger: Selv om forretningsdriften gikk dårligere i 2017 enn året før, har far Odd Reitan (til venstre) og sønnene Magnus (i midten) og Ole Robert (til høyre) fortsatt så de greier seg. Bildet er tatt i fjor høst på Reitangruppens hovedkvarter Lade Gaard. 

Ole Robert Reitan tar ut 120 millioner kroner for 2017 i utbytte fra sitt private investeringsselskap Orr Invest AS. Det er en kraftig økning fra 2016, da Ole Robert tok ut 47 millioner i utbytte. Hans bror Magnus hever for 2017 ikke utbytte i det hele tatt fra sitt private investeringsselskap MR Holding. For 2016 tok Magnus med seg 24,5 millioner i utbytte.