Trondheims-entreprenør tjente mindre i fjor

Omsetningen til entreprenøren Hent falt vel 740 millioner kroner i fjor, sammenlignet med 2016. Men i år og neste år øker inntektene igjen.

Adm.dir. Jan Jahren (til høyre) og konserndirektør for HMS og kommunikasjon Endre Persen i Hent på Skjetne skole, hvor entreprenøren rehabiliterer og bygger nytt. Skolen skal stå ferdig i desember i år. 

Hent omsatte i Norge for 6,74 milliarder kroner i fjor, mot nesten 7,5 milliarder i 2016. Administrerende direktør Jan Jahren i Hent forteller at det skyldes at entreprenører nå inviteres tidligere inn i byggeprosjektene.