Norske Skog på Skogn gikk med en halv milliard i underskudd

Norske Skogs papirfabrikk på Skogn fikk et underskudd før skatt på 523 millioner kroner i fjor.

Milliardunderskudd: Norske Skogs papirfabrikk på Fiborgtangen i Levanger fikk et underskudd før skatt på 523 millioner i fjor. En nedskrivning av selskapets eiendeler er en av årsakene til underskuddet. 

Den største enkeltgrunnen til at overskuddet i 2016 på 141 millioner før skatt ble snudd til røde tall i fjor, er at selskapets eiendeler er skrevet ned med 387 millioner kroner. Styret i Norske Skog Skogn skriver i årsberetningen at driftsmidlene var balanseført med høyere verdi enn avsatt bruksverdi var.