Oppfinnelse fra Trondheim kan gi kreftpasienter et lengre liv

Forskere i Trondheim har utviklet et hjelpemiddel som kan få pasienter med kreft i hjernen til å leve lenger.

I hjernen: Ultralydvæsken som skal brukes ved hjerneoperasjoner er det hvite i sprøyten som kirurg Geirmund Unsgård holder i. Bildet er fra en hjerneoperasjon ved St. Olavs hospital. 

15 kreftpasienter ved St. Olavs hospital er til nå de eneste i verden som har fått nytte av oppfinnelsen fra teknologibedriften Sonoclear. I løpet av to år skal deres metode for å kopiere naturlig hjernevæske bli et kommersielt produkt for sykehus i Europa og USA.