Fisk, landbruk og teknologi gir mest statsstøtte

De største mottagerne av lån og tilskudd fra Innovasjon Norge i fjor speiler næringsstrukturen i Trøndelag: Fisk, landbruk og teknologi dominerer.

Jordbruk: Mange av støtteordningene fra Innovasjon Norge til landbruket er forankret i jordbruksoppgjøret mellom staten og landbrukets organisasjoner. 

På Adressa.no er en søkbar oversikt over all støtte fra Innovasjon Norge til virksomheter i Trøndelag i perioden fra 2010 til 2017.