Får bygge høyhus på 16 etasjer på Lilleby

Politikerne i bygningsrådet gikk imot rådmannens anbefaling, og sa ja til to høyhus på henholdsvis 16 og 12 etasjer på Lilleby.

De to planlgte høyhusene på Lilleby sees bakerst i bebyggelsen her.  Foto: Illustrasjon: Lilleby Eiendom

- Vi mener området tåler det. Både på grunn av måten det ligger i landskapet, og når vi får varierende høyder tror jeg det vil føre til et bedre uttrykk, sa Espen Agøy Hegge fra Kristelig Folkeparti, da bygningsrådet behandlet saken denne uka.