Eierne av 74 leiligheter er tilkjent erstatning for fuktskader

Utbygger Maja Eiendom Holding anker dommen.

Eierne av de 74 leilighetene i Sameiet Moksneslia Terrasse i Selsbakklia krevde 12,3 millioner kr. i erstatning fra utbygger. I Sør-Trøndelag tingrett er de tilkjent 3,3 millioner. 

Eierne av de 74 leilighetene i sameiet krevde erstatning etter vanninntrengning i bygningsmassen på tre blokker, som ble innflyttet i 2006. Beboerne i Selsbakklia 15, 17 og 19 i Trondheim krevde 12,3 millioner i erstatning, men er altså tilkjent 3,3 millioner, altså ni millioner mindre i Sør-Trøndelag tingrett.