Marsjerer mot vindturbiner i Flatanger

- Innvordfjellet er fullt av fornminner, sjeldne planter og arter. Landskapet er unikt. Vi gir vekk det fineste vi har for framtidige generasjoner, sier Alf Åge Teigmo.

På begge sider av vannet som heter Småtrolla skal det bygges vei og settes opp flere vindturbiner. Alf Åge Teigmo mener det småkuperte landskapet på Innvordfjellet vil bli rasert. 

Han bor på Utvorda rett under fjellet hvor det skal komme rundt 30 vindturbiner. Etter at Olje- og energidepartementet (OED) stadfestet konsesjonen i mars, var han med på å stifte aksjonen «Nei til vindturbiner i Innvordfjellet» som har mobilisert både fastboende og hyttefolk.