Møbelbutikk i Stjørdal er slått konkurs

Møbelringen-butikken i Stjørdal er slått konkurs, etter at eieren selv gikk til tingretten og begjærte oppbud.

Fire ansatte mistet jobben da Møbelringen-butikken i Stjørdal stengte dørene etter konkurs. 

Eier og daglig leder Anders Reitan i selskapet Møbelbutikken Stjørdal, som driver butikken, sier det var trist å måtte gå til Inntrøndelag tingrett med oppbudsbegjæringen.