Kornbonde gleder seg til rekordavling

Landbruket i Trøndelag er likevel ikke hardt rammet av tørke og varme. Selv om det mange steder har vært ekstremt tørt, ligger det an til å bli gode kornavlinger.

Svært fornøyd: Mens bønder fortviler andre steder i Trøndelag, og særlig på Østlandet, kan kornbonde Håvard Røstad i Verdal konstatere at avlingen på Innherred ser ut til å bli uvanlig god. Han synes likevel det er fælt å skryte av egen avling når kolleger sørpå sliter.  

- Situasjonen for grasproduksjon er bra langs kysten, langs grensen mot Sverige og nord i fylket. Tørken er verre jo lenger sør i Trøndelag du kommer, sier landbruksdirektør Tore Bjørkli.