Venter 240 erstatningskrav på grunn av tørke

Sommerens tørke vil trolig gi rundt 240 søknader fra gårdbrukere i Trøndelag om erstatning for avlingsskader.

Forskjeller: Det er store geografiske variasjoner i omfanget av avlingsskader i Trøndelag, i følge en avlingsprognose fra Fylkesmannens landbruksavdeling. Illustrasjonsbilde. 

Landbruksavdelingen ved Fylkesmannen i Trøndelag har utarbeidet en avlingsprognose som viser de harde tall bak tørkesommeren 2018. Oversikten fra Fylkesmannen bekrefter det landbruksdirektør Tore Bjørkli sa i et intervju i Adresseavisen i forrige uke: Det er store geografiske forskjeller, der avlingene nord i Trøndelag er tilnærmet normale, mens det er omfattende avlingsskader i sørdelen av fylket.