Lykkelig for tordenvær og morgendugg

Den unge bonden i Gauldal har tidligere opplevd flom, men sommeren 2018 er hans første tørke.

Tørt, gult, smått: Grasjordene rundt gården til Andreas Hovstad vitner om det som er en dramatisk sommer for landbruket. 

- Kalvene får høy av det som ellers ville vært vinterfôr. Det er så tørt at kalvenes beite ikke gir dem nok mat, sier Andreas Hovstad (28).