Okea skal ansette minst 15 nye i Trondheim

Oljeselskapet til Erik Haugane og Ole Borten Moe vil få opp mot 200 ansatte etter at de kjøper Shells andeler i feltene Draugen og Gjøa.

Gründere: Ola Borten Moe (t.v.) og Erik Haugane er henholdsvis forretningsdirektør og administrerende direktør i oljeselskapet Okea.  Foto: Espen Bakken, Adresseavisen

Den største veksten vil komme i Kristiansund, men også ved hovedkontoret på Nedre Elvehavn vil de lyse ut mellom 15 og 20 nye stillinger, ifølge de to gründerne.