Tror ikke Trondheim Spektrum blir slått konkurs

Kommunaldirektør Olaf Løberg tror ikke politikerne vil la Trondheim Spektrum bli slått konkurs. Han regner med flertallet i bystyret sier ja til å bevilge inntil 55 millioner kroner til Trondheim Spektrum.

Diskuterer konkurs: - Ikke fordi vi tror at dette er en sannsynlig utgang, men fordi rådmannen har plikt til å utrede alle sider ved en sak, sier kommunaldirektør Olaf Løberg om saksfremlegget hvor en mulig konkurs i Trondheim Spektrum diskuteres. 

- Jeg tror det vil være åpenbart for bystyret at det er bedre å tilføre midler nå enn å la Trondheim Spektrum gå konkurs, sier Løberg, som er kommunaldirektør for økonomi og finans.