Sender ut oppsigelser til alle ansatte i entreprenørfirma

Ledelsen i Grunnarbeid Service forbereder en oppbudsbegjæring mot slutten av uken. Styrelederen tror alle ansatte har nye jobber å gå til.

Betalingsvansker: Problemene i Grunnarbeid Service gikk ut over både metrobussholdeplassene og flere oppdrag for Kommunalteknikk i Trondheim kommune og Trondheim Eiendom.  Foto: Terje Svaan, Adresseavisen

- Vi hadde et fellesmøte med alle de ansatte sist torsdag, og formelt vil arbeidsforholdene avsluttes gjennom oppsigelser som sendes ut på tirsdag, sier selskapets styreleder Kjell Oddvar Heggvoll.