Bjørneviks rederi fortsetter å tape penger

Trondheimsrederiet Boa Offshore fikk et underskudd før skatt på 162,7 millioner kroner etter første halvår.

Havvind: Konstruksjonsskipet «Boa Sub C» begynte i april arbeidet på en kontrakt knyttet til vedlikehold av vindturbiner til havs.  Foto: Boa Offshore

Rederiet eies av Ole T. Bjørnevik og hans familie, og har en flåte med lektere, taubåter og offshoreskip.