Bygda hvor hver femte innbygger går på trygd

Da gruva gikk konkurs i 1989 ble hele lokalsamfunnet hardt rammet. I dag, nesten 30 år etterpå, mottar fortsatt nesten hver femte innbygger i Verran uføretrygd.

Evy har vært med på å snu utvklingen og bidratt til optimisme i hjembygda Verran og tettstedet Malm gjennom "Eplene i Messehagen". Forestillingen er spilt for flere titals tusen tilskuere siden 2008. - Det er viktig å ikke gi opp, mener hun. 

Den ferske statistikken fra NAV viser at Verran kommune har den høyeste andelen trygdemottakere i Trøndelag.  19,3 prosent, nær hver femte innbygger mottar uføretrygd i kommunen, mens nær 18 prosent er uføretrygdet i Fosnes, og 16,7 prosent mottar uføretrygd i Namdalseid.