Her lager en robot batterier til skip

Siemens har levert de første skipsbatteriene fra sin helautomatiske batterifabrikk på Sluppen i Trondheim.

Fabrikkrobot: Produksjonselektroniker Raymond Melum jobber med å sette i drift robotene som skal produsere skipsbatterier for Siemens. Robotene er montert i bur, og robotens armer stanser hvis et menneske kommer for nær. 

Robotarmen løfter et blankt, flatt batteri som er omtrent 30 centimeter langt. Roboten måler, fotograferer og sjekker om alt er i orden. Deretter blir batteriet laget i en stabel med mange andre. Når omtrent 9000 slike batterier er koblet sammen, er det nok til blant annet å drive ferjene som skal krysse Trondheimsfjorden mellom Flakk og Rørvik.