Tørken på Østlandet fører til at havregrøten blir trøndersk

For første gang vil det i år være havregryn fra Trøndelag i butikkhyllene. Vanligvis blir så og si alt trøndersk korn brukt som dyrefôr.

Havregryn: I år blir for første gang havre fra Trøndelag brukt som menneskeføde. Bildet er fra tresking av en havreåker i Verdal tidligere denne uken. 

I normalår, det vil si når kornavlingene ikke blir svidd eller regner vekk, blir havre som er dyrket på trønderske kornåkre brukt til dyrefôr. Sommerens tørke, med svært dårlige avlinger på Østlandet, gjør at trøndersk havre i år blir å finne i kjøkkenhyllene. Det er trolig første gang det skjer. Vanligvis blir havregryn til norske kunder produsert av korn fra Østlandet.