Witzøes ligningsformue redusert med ti milliarder etter omorganisering

Opprettelsen av nye selskaper for å styre familiens sjømatinvesteringer, fører til en kraftig reduksjon i ligningsformuen til Salmar-arving Gustav Magnar Witzøe. I realiteten kontrollerer familien verdier for rundt 30 milliarder.

Eiere: Gustav Magnar Witzøe eier 97 prosent av familieselskapet Kvarv, mens faren Gustav Witzøe kontroller virksomheten gjennom de stemmeberettigede aksjene.  Foto: Glen Musk, Adresseavisen

Da skattelistene for 2016 ble lagt frem i fjor høst, var Witzøe junior Norges rikeste person med en ligningsformue på 11,1 milliarder kroner.