Skal bygge boliger og arbeidsplasser rundt lystgård

Eiendomsselskapene Trym og Realinvest har tatt over lystgården Louiselyst på Leangen. De vil gjøre gården til et samlingspunkt for bydelen, hvor de skal bygge flere hundre nye boliger og næringsbygg.

Eieren av Trym, Karl Johan Kopreitan (til venstre), har inngåttt en 99 år lang festekontrakt med eierne av Louiselyst Gård, Michaelsen Eiendom. Nå skal han finne nye drivere til gården, siden dagens vertskap, Gunda Sømliøy og Helge Værnes slutter 1. oktober. 

Eier av Trym, Karl Johan Kopreitan, forteller at de ønsker å utvikle Louiselyst Gård sammen med området rundt, hvor Trym og Realinvest eier en stor andel av eiendommene.