Salmar må overvåke lakseelver etter rømmingen fra havmerden

Fiskeridirektoratet kan ikke utelukke at lakserømmingen fra Salmars havmerd i september var betydelig. Konsernet pålegges å overvåke 13 laksevassdrag.

Krenget: Salmars selv har anslått at et mindre antall laks rømte da havmerden tok inn vann og krenget over.  Foto: Terje Svaan

Pålegget gis i et brev til Salmars datterselskap Ocean Farming datert 28. september.