Det kan bli vedmangel også denne vinteren: «Det er tendenser til ville tilstander»

Trenger du ved til vinteren, begynner det å haste. Hos en av Trøndelags største vedforhandlere forsvinner vedsekker like fort som de kommer inn i butikken.

Vedkjøpere: Elin og Per Buarø kjøpte ved før de store massene kastet seg over vedsekkene på Obs Bygg senere på ettermiddagen. 

Sist vinter var det mangel på ved, først og fremst på grunn av uvanlig kaldt vær. Hos Obs Bygg var det ville tilstander når det kom nye forsyninger. Da det i slutten av februar var sprettkaldt, var etterspørselen etter ved langt større enn tilbudet.