Slik gikk det med de trønderske kampsakene i statsbudsjettet

NTNU-rektoren er skuffet over pengene til campusplanlegging, mens trønderske politikere river seg i håret over satsingen på Trønderbanen.

Trønderbane: Nå må pengene komme, ble det krevd før regjeringen la frem forslag til statsbudsjett for 2019.  Foto: Trygve Ulriksen Skogseth

Før fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjettet mandag, spurte Adresseavisen sentrale trønderske aktører hvilke forventninger til hadde til budsjettet.