Har fått eksklusiv kontrakt med Britannia

- En avtale for fem år, er svært sjelden i vår bransje, sier Kjell Ove Oftedal i Røroskjøtt.

Røroskjøtt har signert en unik kontrakt med Britannia hotel og blir eneleverandør på vanlig kjøtt i fem år. Fra venstre: Kjell Ove Oftedal, Håvard Werkland, Christopher Davidsen og Sten Ture Solli. 

Kontrakten Røroskjøtt har inngått med Odd Reitans nyhotell i Trondheim, gjør dem til eneleverandør på alt av storfe, småfe og gris til Britannia hotel i hele fem år fremover .