Mads har akkurat opplevd sin første renteøkning. Gerd og Geir vet så altfor godt hva som venter folk med stort lån

Mads Heimgard (38) er likevel ikke bekymret for at gjeld blir dyrere. Gerd (64) og Geir Denstad (66) husker den gang lånerenta var over 17 prosent.

Første gang: Mads Heimgard opplever renteøkning for første gang. Han eier en blokkleilighet på Moholt. 

I en blokkleilighet på Moholt tar Mads Heimgard det med knusende ro at renta på lånene hans vil gå opp. Trolig vil den varslede renteøkningen bli fulgt av flere i 2019 og 2020.