Garanterer at trondhjemmerne ikke må betale for trøndersk nettfusjon

Fire og en halv måned på overtid er Trønderenergi og NTE blitt enige om å slå sammen nettvirksomhetene i et felleseid konsern. Det skal gi kundene en gevinst på rundt 30 millioner kroner.

Gave: Stjørdal blir hovedsete for det nye selskapet, og ordfører Ivar Vigdenes (f.v.) kom med innflyttingsgave til styrelederne Per Kristian Skjærvik i Trønderenergi og Jon Håvard Solum i NTE.  Foto: Finn Walther